top of page

Vibryross  

Silver Lining IT sitt motto er #vibryross.

Karin Ingvaldsen​   

  •  2 min read

  • ​Sep 18,2023 

VIBRYROSS

Så hva bryr vi oss om og hva betyr det i praksis for oss?

 

Vi bryr oss om mye, men spesielt bryr vi oss om:

 

  • Våre ansatte

  • Våre kunder

  • Våre samarbeidspartnere

  • Vår integritet

  • Vår profesjonalitet

 

Hvorfor og hvordan bryr vi oss om våre ansatte?

Hvorfor:

Vi vet at våre ansatte er våre viktigste ressurser og at det er disse ressursene som igjen sørger for at våre kunder blir fornøyd med det vi leverer.

Hvordan:

Derfor legger vi stor vekt på at våre ansatte har gode betingelser, gode sosiale tilbud og interessante oppgaver. Hos oss skal de føle seg hjemme selv når de jobber i kundens team og lokaler.

 

Hvorfor og hvordan bryr vi oss om våre kunder?

Hvorfor:

Vi vet at våre kunder er berettigelsen for vår eksistens. Uten fornøyde kunder, ingen Silver Lining IT.

Hvordan:

Derfor gjør vi det vi kan for å levere drømme kandidater til drømmejobbene, enten det gjelder permanente eller midlertidige kapasitetsbehov. Hvert oppdrag er unikt, og vi evaluerer mulige kandidater mot kundens spesifikasjon. Hos oss er prosessen treffsikker, presis og kvalitetssikret før kunden får presentert aktuelle og relevante kandidater. Vår visjon er å finne drømmekandidatene til drømmejobbene!

 

Hvorfor og hvordan bryr vi oss om våre samarbeidspartnere?

Hvorfor:

Vi vet at våre samarbeidspartnere kan være like avhengig av oss som vi er av dem.

Hvordan:

Derfor vil vi være gode samarbeidspartnere som behandler alle med integritet, profesjonalitet, vennlighet og respekt.

 

Hvorfor og hvordan bryr vi oss om vår integritet?

Hvorfor:

Vi vet at vår integritet er viktig for hvordan våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere oppfatter oss.

Hvordan:

Derfor er vi lydhøre, ærlige, sannferdige, ryddige, vennlige og respektfulle mot alle.

 

Hvorfor og hvordan bryr vi oss om vår profesjonalitet?

Hvorfor:

Vi vet at vår profesjonalitet påvirker våre ansatte, våre kunder og våre samarbeidspartnere.

Hvordan:

Derfor er vi

som arbeidsgiver f.eks svært nøye på at våre ansatte får rett lønn til rett tid og at de er godt og grundig forsikret.   

som oppdragsgiver f.eks svært nøye på at vi følger vår etablerte prosess og beskriver leveranse og forventning slik at kundene våre forstår.        

som leverandør f.eks svært nøye på at vi har balanserte kontrakter, at vi fakturerer korrekt og transparent.

som kunde f.eks svært nøye på at vi betaler fakturaer til rett tid.

som rekrutterere f.eks svært nøye på at vi behandler alle kandidater som henvender seg til oss med vennlighet, nysgjerrighet og respekt, uavhengig av om de er relevant for et oppdrag eller ikke. Hos oss får alle svar.

 

#vibryross

Vi finner drømmekandidatene til drømmejobbene!

bottom of page