top of page

LEIE - konsulenttjenester

karin

BEHOV FOR EKSTRA KOMPETANSE I EN PERIODE?

I perioder kan arbeidsmengden øke og du kan ha behov for å bemanne opp. Silver Lining IT kan hjelpe deg når du har tids-begrensede prosjekter som skal gjennomføres og det er behov for ekstra kompetanse i en avgrenset periode.

 

Du kan leie inn IT-konsulenter hos Silver Lining IT og la dem bli en del av ditt miljø. Våre IT-konsulenter er tilgjengelige både for korte og lengre oppdrag. Vi har dyktige IT-konsulenter som gir de beste rådene og får jobben gjort.

Silver Lining IT har en strukturert prosess for kompetanseutvikling. Du som kunde kan være trygg på at våre IT-konsulenter er faglig oppdaterte og at oppdraget utføres profesjonelt og etter beste arbeidsmetodikk. Våre IT-konsulenter har et sterkt team i ryggen som kan trekkes inn ved komplekse problemstillinger.

Ring Silver Lining IT når du har behov for å forsterke virksomheten med spesialkompetanse på prosjekter eller som en del av en langsiktig strategisk løsning. Vi har IT-konsulenter med høy kompetanse innen sine fagområder og som er beredt til å ta på seg kortere eller lengere konsulentoppdrag.

Står bedriften din overfor endringer, nye prosjekter eller har utfordringer som krever helt spesifikk kompetanse?

Vi kan hjelpe deg å dekke ditt behov. Vi sikrer at du får det antallet konsulenter du har behov for og som kan begynne på kort varsel.

laptop

Hvordan gjennomfører vi prosessen ved LEIE - Konsulenttjenester:

NETTVERK AV SPESIALKOMPETANSE

it

  • Vi evaluerer en henvendelse ift egne ledige konsulenter og eventuelle samarbeidspartnere / underleverandører for å finne en relevant kandidat.

  • Aktuelle konsulenter presenteres og samtaler mellom konsulenter og kunde gjennomføres.

  • Dersom og når rett konsulent er funnet avklares omfang, oppstart og øvrige kommersielle betingelser og formell avtale om konsulenttjenester etableres.

bottom of page