Silver Lining IT AS
LEIE - konsulenttjenester

BEHOV FOR EKSTRA KOMPETANSE EN PERIODE?

I perioder kan arbeidsmengden øke og du kan ha behov for å bemanne opp. Silver Lining IT kan hjelpe deg når du har tidsbegrensede prosjekter som skal gjennomføres og det er behov for ekstra kompetanse i en avgrenset periode.

Du kan leie inn konsulenter hos Silver Lining IT og la de bli en del av ditt miljø. Våre konsulenter er tilgjengelig både for korte og lengre oppdrag. Vi har dyktige konsulenter som gir de beste rådene og får jobben gjort.

Silver Lining IT har en strukturert prosess for kompetanseutvikling. Du som kunde kan være trygg på at våre konsulenter er faglig oppdatert og at oppdraget utføres profesjonelt og etter beste arbeidsmetodikk. Våre konsulenter har et sterkt team i ryggen som kan trekkes inn ved komplekse problemstillinger.

NETTVERK AV SPESIALKOMPETANSE

Ring Silver Lining IT når du har behov for å forsterke virksomheten med spesialkompetanse - på prosjekter eller som en del av en langsiktig strategisk løsning. Vi har konsulenter med høy kompetanse innen sitt fagområde og som er beredt til å ta på seg kortere eller lengere konsulentoppdrag. Står bedriften din overfor endringer, nye prosjekter eller har utfordringer som krever helt spesifikk kompetanse? Vi kan hjelpe deg å dekke ditt behov. Vi sikrer at du får det antallet konsulenter du har behov for og som kan begynne på kort varsel.

Har du behov for ekstra personell og ønsker å rekruttere, les mer, EIE  eller kontakt Marianne på

tel 982 55 131.