top of page

Silver Lining IT AS
LEIE - konsulenttjenester

BEHOV FOR EKSTRA KOMPETANSE EN PERIODE?

I perioder kan arbeidsmengden øke og du kan ha behov for å bemanne opp. Silver Lining IT kan hjelpe deg når du har tidsbegrensede prosjekter som skal gjennomføres og det er behov for ekstra kompetanse i en avgrenset periode.

Du kan leie inn IT-konsulenter hos Silver Lining IT og la de bli en del av ditt miljø. Våre IT-konsulenter er tilgjengelig både for korte og lengre oppdrag. Vi har dyktige IT-konsulenter som gir de beste rådene og får jobben gjort.

Silver Lining IT har en strukturert prosess for kompetanseutvikling. Du som kunde kan være trygg på at våre
IT-konsulenter er faglig oppdatert og at oppdraget utføres profesjonelt og etter beste arbeidsmetodikk.
Våre IT-konsulenter har et sterkt team i ryggen som kan trekkes inn ved komplekse problemstillinger.

NETTVERK AV SPESIALKOMPETANSE

Ring Silver Lining IT når du har behov for å forsterke virksomheten med spesialkompetanse - på prosjekter eller som en del av en langsiktig strategisk løsning. Vi har IT-konsulenter med høy kompetanse innen sitt fagområde og som er beredt til å ta på seg kortere eller lengere konsulentoppdrag. Står bedriften din overfor endringer, nye prosjekter eller har utfordringer som krever helt spesifikk kompetanse? Vi kan hjelpe deg å dekke ditt behov. Vi sikrer at du får det antallet konsulenter du har behov for og som kan begynne på kort varsel.

Har du behov for ekstra personell og ønsker å rekruttere, les mer, EIE  eller kontakt Marianne på  tel 982 55 131.

Behov for annen type kompetanse: Ta kontakt med Silver Lining People.

bottom of page