top of page

Vil du bruke tid på å lese CVer eller på din kjernevirksomhet?


Trenger du flere hoder i arbeid, men har det for travelt til å virkelig få fart på rekrutteringsprosessen?

Eller irriterer du deg over at det er vanskelig å finne flinke folk og at det tar tid og fokus fra dine kjerneaktiviteter?

Visste du også at rekruttering er et fag som krever både kompetanse og erfaring dersom du skal bli både effektiv og god?


I mange små og mellomstore bedrifter ansettes det såpass sjelden at det faktisk er vanskelig å opparbeide seg denne kompetansen og erfaringen. Det kan føles litt som å begynne på nytt hver gang; Både tungt, vanskelig og tidkrevende.


De fleste små og mellomstore bedrifter har sjelden egne personalavdelinger eller personalressurser til å gjennomføre en god og effektiv rekrutteringsprosess. Samtidig er disse bedriftene også mest sårbare for feilansettelser. En nyansatt som ikke fungerer, kan få store konsekvenser for både arbeidsmiljø og resultat. Og selve prosessen kan ta fokus bort fra egen kjernevirksomhet i perioder der du kanskje har det mest travelt. Det er jo som oftest da man ansetter nye folk, når etterspørselen øker eller noen har sluttet og kapasiteten har gått ned.


Silver Lining IT har spesialisert seg på rekruttering av IT-ressurser. Med over 20 års erfaring fra bransjen er vi flinke til å lese CVer, snakke med søkere, evaluere og plukke ut relevante kandidater og presentere dem for potensielle arbeidsgivere. Spesielt når det er mange søkere er dette en tidkrevende prosess. Vi vet hva vi skal se etter, hva vi skal spørre om og hvordan vi skal skille de ulike kandidatene fra hverandre. Noen ganger er verken CV eller søknad nok til å identifisere den beste kandidaten. Vi snakker med alle og vi bryr oss om både kandidatene og våre kunder.


Vi møter kandidatene med respekt og gjør det vi kan for å få dem til å slappe av. Da har de bedre mulighet til å få frem egne styrker. Etter samtaler og nøye overveielser evaluerer vi ulike kandidater og presenterer de beste til oppdragsgiver. Så gjennomføres intervjuer sammen med oppdragsgiver. Vi er med og kan gi råd hele veien, beskrive de ulike kandidatenes ulike styrker og forbedringspunkter og kanskje til og med utfordre litt på hva man egentlig trenger. Til syvende og sist er det du som bestemmer om og hvem du vil ansette. Finner vi ikke rette kandidaten i første runde, går vi gjerne en runde til.


Tenker du nå at dette er en prosess du verken har tid, lyst eller kompetanse til å gjøre effektiv eller god?


Da kan vi hjelpe!

Silver Lining IT er eksperter på å finne drømmekandidatene til drømmejobbene og vi finner ofte gull blant gråstein.


Vi kan bistå i hele eller deler av prosessen enten du trenger faste ansatte eller du har behov for å dekke et midlertidig kapasitetsbehov.

Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer om hvordan vi jobber og kanskje få en god historie eller to på kjøpet. Så har du kanskje tatt første steg mot å eliminere litt av det tidkrevende arbeidet med å få på plass ekstra IT-ressurser og kan bruke mer tid på din egen kjernevirksomhet.


Comments


bottom of page